...
 • Thông báo tuyển dụng điều dưỡng

 • image-detail
 • Tiêu chuẩn tuyển chọn Điều dưỡng:

  1.Điều dưỡng trung học trở lên

  2.Có chứng chỉ hành nghề

  3.Tuổi không quá 35

  4.Ưu tiên điều dưỡng nam

  Liên hệ
  + Chị Hà , ĐT: 091.438.5115 . Email: ha.le@vankhangsos.vn
  + Hoặc email: contact@vankhangsos.vn
  + Địa chỉ: 113 Trần Bình Trọng, P2. Q5