• HỢP TÁC QUỐC TẾ

  • product-thumbnail
    JAPAN PARAMEDICAL RESCUE (JPR)

    Japan Paramedical Rescue (JPR) là tổ chức xã hội của Nhật Bản, với trên 40 năm hoạt động chuyên về công tác cứu hộ, cứu nạn là đơn vị hợp tác hỗ trợ huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ chuyên môn y tế của Vạn Khang SOS nhằm nâng cao các kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn phục vụ cho bệnh nhân.