• HỢP TÁC KỸ THUẬT & CNTT

 • product-thumbnail
  Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Bách Khoa (BAKCO)

  Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Bách Khoa (BAKCO) là đối tác đồng hành chuyên trách về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu của Vạn Khang SOS.

  product-thumbnail
  Công ty TNHH Công nghệ Thiết bị Y Khoa (Medictech)

  Công ty TNHH Công nghệ Thiết bị Y Khoa (Medictech) là đối tác đồng hành chuyên trách về hệ thống công nghệ SOS gồm phần mềm quản lý cấp cứu, hệ thống cơ sở hạ tầng (server), thiết bị hỗ trợ Bác sĩ và thiết bị chuyên dụng SOS.

  product-thumbnail
  Công ty TNHH A.D.A

  Công ty TNHH A.D.A là đối tác đồng hành chuyên trách về xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cấp cứu.

  product-thumbnail
  Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Siêu Thuật

  Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Siêu Thuật là đối tác đồng hành chuyên trách về sản xuất thiết bị chuyên dụng SOS cung cấp cho người dùng cuối.

  product-thumbnail
  Công ty Dịch vụ MobiFone

  Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 2 là đối tác đồng hành về hệ thống hạ tầng viễn thông.