• HỢP TÁC CHUYÊN MÔN

 • image-detail Để tạo nên sự liên kết đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngoại viện và chăm sóc chữa trị bệnhtại nhà của người dân, góp phần giải quyết tình trạng quá tải trong khám chữabệnh tại bệnh viện, Vạn Khang SOS đã có sự hợp tác về chuyên môn y tế vớinhiều bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh.
 • product-thumbnail
  product-thumbnail
  product-thumbnail
  product-thumbnail
  product-thumbnail
  product-thumbnail
  product-thumbnail
  product-thumbnail
  product-thumbnail
  product-thumbnail
  product-thumbnail
  product-thumbnail
  product-thumbnail
  product-thumbnail