• TÌM HIỂU VỀ DỊCH VỤ SOS

 • image-detail

  Dịch vụ SOS là dịch vụ Cấp cứu tại hiện trường và vận chuyển bệnh nhân cấp cứu đến bệnh viện để tiếp tục chữa trị.
  Dịch vụ SOS chỉ cung cấp cho khách hàng đã ký hợp đồng thuê bao dịch vụ.

  Khách hàng đã thuê bao dịch vụ SOS sẽ được cấp một “thiết bị chuyên dụng VK-SOS” hoặc tải ứng dụng “VK-SOS” từ App store hoặc Google Play hoặc vào trang web của Vạn Khang SOS www.vankhangsos/app để sử dụng cho dịch vụ SOS. Khách hàng chưa thuê bao dịch vụ có thể tải ứng dụng “VK-SOS” (miễn phí) để sử dụng dịch vụ trong vòng 15 ngày. Trong thời gian này khách hàng phải thực hiện thuê bao dịch vụ.

   Dịch vụ SOS bao gồm 2 gói:
  • Gói thuê bao dịch vụ SOS nhằm đảm bảo sự sẵn sàngcủa toàn hệ thống để phục vụ khách hàng ngay khi khách hàng có yêu cầu cấp cứu. Phí thuê bao được trả trước theo tháng(Phí thuê bao dịch vụ SOS).
  • Gói sử dụng dịch vụ SOS nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu cấp cứu của khách hàng. Phí sử dụng dịch vụ SOS là chi phí khách hàng phải trả cho mỗi lần yêu cầu cấp cứu (Phí sử dụng dịch vụ SOS).