• Đăng ký dịch vụ dự phòng SOS

  • image-detail
  • Dịch vụ dự phòng SOS là dịch vụ đảm bảo sẵn sàng cấp cứu ngay tại hiện trường diễn ra các Lễ hội, các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch… Các Lễ hội, các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch có địa điểm cố định hoặc di động là nơi tập trung đông người, có thể xảy ra những tình huống cần phải cấp cứu cho cả người tham gia tổ chức, biểu diễn hoặc khán giả.
    Khách hàng là các tổ chức, cá nhân được phép tổ chức các Lễ hội, các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch…muốn dược đảm bảo sẵn sàng cấp cứu khi có tình huống phải được xử trí cấp cứu kịp thời, ngay tại hiện trường (cố định hoặc di động).

    Khách hàng sẽ được cung ứng đầy đủ số lượng xe ô tô cấp cứu theo yêu cầu. Mỗi xe có bác sĩ, điều dưỡng với đủ thiết bị cấp cứu và cơ số thuốc phù hợp.
    Chúng tôi sẽ cung ứng dịch vụ này trong thời gian sớm nhất có thể.