...

1. Điểm tích lũy
- Điểm tích lũy là quyền lợi dành cho thành viên hoặc khách hàng đã đăng ký thông tin với Vạn Khang SOS
- Điểm là đơn vị tích lũy được khi khách hàng sử dụng các dịch vụ cấp cứu tại chỗ, chữa bệnh tại nhà và khám bệnh tại Phòng khám BSGĐ Vạn Khang SOS.
- 01 điểm tích lũy tương ứng 100.000 VNĐ khi thanh toán phí sử dụng dịch vụ (riêng tiền thuốc, phí xét nghiệm và hàng hóa khác (nẹp lưng, máy massage…) không được tính để tích lũy điểm).
- 01 điểm có giá trị tương đương 5.000 VNĐ.

2. Sử dụng điểm tích lũy
- 288 điểm tích lũy tương đương với mức phí đăng ký thành viên.
- Nếu điểm tích lũy đủ để đăng ký hoặc duy trì thành viên thì khách hàng có thể sử dụng để đăng ký hoặc duy trì thành viên đến mức tương ứng. Số điểm tích lũy còn lại sẽ được bảo lưu để tiếp tục sử dụng.
- Nếu điểm tích lũy chưa đủ để đăng ký hoặc duy trì thành viên: khách hàng có thể lựa chọn một trong các cách thức sau để có thể đăng ký hoặc duy trì thành viên:
+ Đóng phí đăng ký hoặc phí duy trì thành viên và bảo lưu số điểm đã tích lũy.
+ Sử dụng số điểm đã tích lũy được để được giảm phí thành viên. Mức giảm phí thành viên được tính 1 điểm tương đương 5.000 VNĐ.

  • Hướng dẫn tạo ID Apple (Tải về)
  • Tài liệu cài đặt và hướng dẫn sử dụng App VKSOS (Tải về)